Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu
Robert Lorek

Tel:
18 443 80 96
503 103 270

Licytacje komornicze w Nowym Sączu – usługi windykacyjne

 

Usługi windykacyjne komornika

 

Kancelaria Komornicza w Nowym Sączu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na wniosek wierzycieli prowadzi licytacje komornicze nieruchomości i ruchomości. Obwieszczenia o planowanych licytacjach (ogłoszenia komornicze) zamieszczane są na stronie internetowej www.licytacje.komornik.pl.

Licytacje komornicze ruchomości

Prowadzimy licytacje komornicze ruchomości na terenie Nowego Sącza. Umownie przyjmuje się, że w ich zakresie mieści się wszystko to, czego nie można zakwalifikować jako nieruchomość. Po ustaleniu majątku dłużnika na wniosek wierzyciela Komornik Sądowy Robert Lorek przystępuje do licytacji komorniczej m.in.: samochodów, sprzętu elektronicznego, mebli, maszyn rolniczych i przemysłowych, surowców, biżuterii i antyków.

Ruchomości

Przeprowadzamy licytacje komornicze nieruchomości położonych na terenie Nowego Sącza. W myśl kodeksu cywilnego zakres nieruchomości obejmuje wszystko to, czego nie można fizyczne przenieść. Zgodnie z art. 46 nieruchomościami są „części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”.

Nieruchomości

Na wniosek wierzyciela Komornik Sądowy Robert Lorek zajmuje i ustala termin licytacji komorniczych mieszkań dłużników z Nowego Sącza. Licytacje komornicze nieruchomości na terenie Nowego Sącza obejmują również: grunty, domy, lokale użytkowe i magazyny.