> Licytacje

Licytacje komornicze

Usługi windykacyjne komornika

Kancelaria Komornicza w Nowym Sączu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na wniosek wierzycieli dokonuje licytacyjnej sprzedaży nieruchomości i ruchomości. Obwieszczenia o planowanych licytacjach zamieszczane są na stronie internetowej www.licytacje.komornik.pl. Klienci zgłaszający się do nas wiedzą, że mogą liczyć na nasz profesjonalizm. Bez względu na to, jakiego zadania się podejmujemy, do jego wykonania używamy całej naszej wiedzy i procentującego doświadczenia.

Prowadzimy licytacje komornicze ruchomości. Umownie przyjmuje się, że w ich zakresie mieści się wszystko to, czego nie można zakwalifikować jako nieruchomość.

Przeprowadzamy licytację komorniczą nieruchomości. W myśl kodeksu cywilnego zakres nieruchomości obejmuje wszystko to, czego nie można fizyczne przenieść. Zgodnie z art. 46 „nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”.

komornik

komornik